Anh chị cho em hỏi muốn điều chỉnh năm sinh trên hợp đồng lao động thị phải làm gì? có mẫu điều chỉnh hợp đồng không?
Cảm ơn mọi người nhiều !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Điều 33 Bộ luật Lao động quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động có thể được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Giả sử bạn làm bên bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị, có đơn của nhân viên xin được điều chỉnh năm sinh trên hợp đồng cho đúng với năm sinh trên Hộ khẩu, Giấy khai sinh, Chứng minh thư để được cơ quan bảo hiểm điều chỉnh( Do khi ký hợp đồng nhân viên này ghi nhầm năm sinh). Vậy bạn sẽ giải quyết trường hợp trên như thế nào? Thủ tục điều chỉnh ra sao?

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Năm sinh trên hợp đồng lao động mà sai, bạn có thể trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động để yêu cầu họ sửa đổi lại. Vấn đề này đơn giản thôi mà !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !