Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 -50 thành viên có quyền và nhiệm vụ sau:

Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhở hơn quy định tại điều lệ của công ty.

Cháu mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn,

Theo điều lệ cty bạn :” Hội đồng thành viên có quyền quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ của công ty”. tức là khi quyết định dầu tư cho dự án có giá trị vốn đầu tư lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản cty tính đến thời điểm đầu tư mà có xác nhận trong báo cáo tài chính, thì Hội đồng thành viên có quyền biểu quyết có thông qua hay không trước khi tiến hành đầu tư dự án đó.

Trân trọng !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Việc quy định này để đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty được thực hiện. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình công ty khá lớn với tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên. Vì thế pháp luật quy định nhiều rằng buộc về vốn, tài sản và chế độ quản lý hơn. Chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !