Chào anh chị

Cty em có làm mất 01 HĐ GTGT đầu vào của tháng 11/2011, HĐ này Cty em chưa kê khai thuế. Nếu đến thời điểm này Cty em làm Báo cáo mất HĐ gửi cơ quan thuế thì sẽ bị xử phạt như thế nào ạ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn

Theo quy định của nghị định 52/2010/NĐ-CP :”. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.”

Nếu hóa đơn bị mất giá trị không lớn thì không cần kê khai để khỏi bị phạt, nếu giá trị lớn, bạn phải lập biên bản mất hóa đơn, xin photo hóa đơn bị mất và xác nhận  đúng bản chính của nơi xuất hóa đơn để lưu hồ sơ.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn

Theo quy định của nghị định 52/2010/NĐ-CP :”. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.”

Nếu hóa đơn bị mất giá trị không lớn thì không cần kê khai để khỏi bị phạt, nếu giá trị lớn, bạn phải lập biên bản mất hóa đơn, xin photo hóa đơn bị mất và xác nhận  đúng bản chính của nơi xuất hóa đơn để lưu hồ sơ.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !