Chào anh chị

Chúng tôi là DN có ký hợp đồng lao động mùa vụ với một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng với lao động.

chúng tôi trả lương cho lao động trọn gói (lương công nhật theo giờ công lao động thực tế) đã bao gồm lương chính, phụ cấp, các loại bảo hiểm trong lương. Chúng tôi không trực tiếp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho lao động.

Mong anh chị tư vấn giúp, chúng tôi làm như vậy có đúng không. Nếu sai thì phải làm thế nào?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Điều 141 Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002 quy định như sau:

“1. Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc đ­ược áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, ngư­ời sử dụng lao động, ng­ười lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và ng­ời lao động đư­ợc hư­ởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, h­ưu trí và tử tuất.

2. Đối với ngư­ời lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dư­ới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội đư­ợc tính vào tiền l­ương do ngư­ời sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để ng­ười lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà ngư­ời lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, nếu người lao động làm việc cho DN của bạn là loại lao động thời vụ dưới 3 tháng thì tiền bảo hiểm được tính vào tiền lương để NLĐ tự đóng bảo hiểm tự nguyện. Nếu hết thời hạn hợp đồng lao động mùa vụ mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc ký tiếp hợp đồng mới thì DN của bạn phải đóng bảo hiểm cho NLĐ theo quy định.

Thân ái!

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !