Công ty em là công ty cổ phần, hiện nay muốn làm thủ tục vay vốn và tài sản bảo đảm là tài sản riêng của Giám đốc, khi ra công chứng hợp đồng bảo đảm cho khoản vay của công ty thì bên công chứng yêu cầu biên bản họp đại hội đồng cổ đông và dẫn chiếu theo quy định tại điều 120 luật doanh nghiệp, và yêu cầu trong hợp đồng thế chấp yêu cầu phó giám đốc hoặc một người khác chứ không phải là giám đốc theo quy định tại điều 144 BLDS.

Xin hỏi anh chị yêu cầu của công chứng như vậy có đúng không?

công ty em chỉ có biên bản họp hội đồng quản trị có được không ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Một 3, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Để vay vốn bằng tài sản thế chấp của Giám đốc Công ty bạn phải tiến hành họp Đaị hộ động cổ đông để thông qua phương án vay vốn, kế hoạch sử dụng vốn vay và đống ý sử dụng tài sản của Giám đốc làm tài sản thế chấp. Nếu giám đốc là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc là người ký hợp đồng vay. Đồng thời nếu Giám đốc dùng tài sản của mình để bảo đảm thực hiện trả nợ thì giám đốc là người ký. Trường hợp có người đồng chủ sở hữu thì người đó cùng ký vào hợp đồng thế chấp. Chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !