Nhờ anh chị tư vấn: Đối vơi doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam (như côngty TNHH VN) thì có quyền thỏa thuận hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động bằng ngoại tệ không (ví dụ tiến lương ghi trong HĐLĐ bằng USD)? Nếu được, xin hương dẫn văn bản nào để thưc hiện?

Trân trọng kính chào.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Một 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo Khoản 2, Điều 59 Bộ luật Lao động 1994 quy định lương được trả bằng tiền mặt. Vì vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có quyền thỏa thuận hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động mức lương thoả thuận bằng USD.

Việc xác định tiền lương bằng USD trong hợp đồng lao động của bạn chỉ là một cách xác định mức tiền lương mà bạn được doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trả, còn thực nhận là tiền đồng Việt Nam tương ứng với mức đã thỏa thuận tính theo tỷ giá hối đoái quy đổi căn cứ tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm bạn nhận lương.

Bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 114/2002/NĐCP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành của Bộ Luật lao động về tiền lương, Nghị định 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức Quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định 147/2004/NĐ-CP ngày 23  tháng 7 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Trân trọng chào bạn!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !