Chào anh chị

Hiện nay doanh nghiệp tôi chia tách thành hai doanh nghiệp mới thì DN mới sau khi chia tách có phải ký lại HĐLĐ không (Cho cả HĐLĐ KXĐ thời hạn và có XĐ thời hạn). Mong anh chị tư vấn giúp

Tôi xin chân thành cảm ơn

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Một 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần là những loại hình doanh nghiệp được chia hoặc tách doanh nghiệp. Bạn dùng từ chia tách doanh nghiệp nên tôi phân tích hai trường hợp chia và tách doanh nghiệp và hậu quả pháp lý để bạn tham khảo.

1. Đối với việc chia doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể được chia thành một số công ty cùng loại và doanh nghiệp bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các doanh nghiệp đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Như vậy trong trường hợp này các doanh nghiệp mới trở thành pháp nhân độc lập và có  trách nhiệm thoả thuận với nhau ký lại hợp đồng lao động đối với người lao động trên cơ sở hợp đồng lao động cũ.

2. Đối với việc tách doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của doanh nghiệp hiện có (sau đây gọi là doanh nghiệp bị tách) để thành lập một hoặc một số doanh nghiệp mới cùng loại (sau đây gọi là doanh nghiệp được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách mà không chấm dứt tồn tại của doanh nhiệp bị tách.

Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị tách, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của doanh nghiệp bị tách có thoả thuận khác.

Như vậy trong trường hợp này doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về hợp đồng lao động đối với người lao động. Người lao động tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp bị tách thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp được tách thì ký lại hợp đồng lao động trên cơ sở hợp đồng lao động cũ theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng chào bạn!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !