Giám đốc Công ty Nhà nước, đã bị cách chức và đang ngừng việc, khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần vẫn chưa bố trí được việc làm. Sau đó, giải quyết hưu trí. Vậy trong thời gian ngừng việc từ Công ty nhà nước đến lúc cổ phần và về hưu, có được trả lương ngừng việc hưởng 75% không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Một 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo quy định tại điều 62, Bộ luật lao động, trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

(i) Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

(ii) Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương.

Do vậy, nếu anh/chị chứng minh lỗi của người sử dụng lao động, thì anh/chị được nhận đủ tiền lương của mình.

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Bảy 19, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !