Chào anh chị

Mẹ tôi đóng tiền bảo hiểm xã hội được 28 năm và chỉ còn ba tháng nữa là nghỉ hưu. Ngoài số lương hưu hàng tháng, mẹ tôi còn được lãnh khoản tiền nào nữa hay không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Một 5, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu thì nữ lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. (Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội)

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !