Xin hỏi, 1 công ty đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình, công ty đó xuất khẩu sp có nhãn hiệu đã được đăng ký kèm theo logo. Việc xuất khẩu này có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không và vì sao?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo luật sở hữu trí tuệ thì Nhãn hiệu hàng hóa là đối tượng được bảo hộ,  do đó một sản phẩm đã có nhãn hiệu hàng hóa để phân biệt với sản phẩm khác thì doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó có quyền gắn nhãn sản phẩm này để bán và xuất khẩu sản phẩm, còn logo là cái gì? bạn hỏi chưa rõ chỗ này, sản phẩm đã có nhãn đã được đăng ký kem theo logo? bạn cần làm rõ vấn đề này,?

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !