Chào anh chị

Tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ các Luật sư giải đáp giúp như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ tháng 8/2008, tuy nhiên đến nay (tháng 6/2011) số vốn điều lệ vẫn chưa góp đủ như đã đăng ký. Tôi có đọc Luật DN thì trong đó ghi số vốn điều lệ phải được góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Vậy nếu trong điều lệ của Công ty có ghi “số vốn điều lệ được góp thành nhiều lần theo tiến độ của dự án (hoặc tình hình sxkd của Công ty) và do Hội đồng quản trị quy định” thì có vi phạm luật không?

– Nếu không vi phạm thì thời gian tối đa để các cổ đông góp hết số vốn theo như đã đăng ký là bao nhiêu lâu? Vì tôi thấy nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 V/v hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật DN thì “Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên”

Rất mong được các anh chị tư vấn giúp.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn.

– Luật doanh nghiệp đã quy định công ty cp phải góp đủ vốn đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh. Như vậy nếu Điều lệ quy định trái với điều này tức thời gian góp vốn quá 90 ngày thì quy định trong điều lệ đó vô hiệu.

– Thời hạn góp vốn trong công ty cp và công ty TNHH là khác nhau, do đó bạn không được đánh đồng thời hạn góp vốn của công ty TNHH với công ty cổ phần được

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !