Xin chào các bạn, cho mình hỏi:

Điều lệ công ty cổ phần thay đổi kể từ ngày nào vậy?

Từ ngày ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hay từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới?

Tại vì công ty mình thay đổi điều lệ công ty. Ngày 12 ra Nghị quyết ĐHĐCĐ nhưng đến ngày 22 mới được cấp giấy CNĐKKD mới. Mình không biết phải lấy ngày nào mới đúng.

Điều lệ mới sửa đổi có cần gửi đi các cơ quan ban ngành nào không hay chỉ cần để ở công ty là được rồi?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ!

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 4, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp thì thẩm quyền thông qua Điều lệ thuộc ĐHĐCĐ do đó phải được thông qua bằng nghị quyết. Về nguyên tắc Nghị quyết phát sinh hiệu lực kể từ ngày ký và có thể áp dụng vào hoạt động của công ty. Tuy nhiên, luật cũng quy định trong thời hạn 90 ngày kề từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ, biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ, nếu phát hiện vi phạm trình tự thủ tục khi triệu tập đại hội hoặc trình tự thủ tục ban hành các quyết định tại đại hội thì cổ đông, thành viên HĐQT, Ban TGĐ/GĐ, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài huỷ bỏ quyết định đó. Lúc này việc áp dụng nội dung liên quan đến Nghị quyết (bao gồm cả Điều lệ đã được điều chỉnh) sẽ được cân nhắc khi áp dụng!

Đối với công ty đại chúng hoặc có niêm yết thì trong thời hạn 24 giờ phải công bố thông tin với tổ chức chứng khoán (Biên bản họp, Nghị quyết) tuy nhiên không cần gửi Điều lệ (cũng không cần gửi cho các cơ quan khác).

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !