Em có trường hợp này mong các anh chị tư vấn giúp:

Công ty em vừa được cấp giấy phép khai thác một mỏ đá. Em định thuê một tổ chức thẩm định giá, đánh giá giá trị của mỏ để hạnh toán vào sổ sách làm tài sản có được không. Nếu được thì em có thể trích khấu hao bình thường chứ a?

Mong các anh chi trả lời.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 5, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Công ty em đã được cấp phép khai thác mỏ đá có nghĩa là hoạt động quản lý, khai thác mỏ đá là hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty em. Công ty em cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức khai thác khoáng sản được quy định trong Luật khoán sản vá các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong hoạt động khai thác mỏ đá, cần tuân thủ các quy định nêu trong giấy phép và mục đích của việc khai thác và việc thể hiện sổ sách kế toán, hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !