Anh chị chỉ giúp cho em về việc này với!

công ty em hoạt động trên lĩnh vực tư vấn xây dựng, vào tháng 11/2009 có một công trình tư vấn giám sát hoàn thành, thanh lý hợp đồng, khách hàng chuyển tiền qua ngân hàng, nhưng vì họ không lấy hóa đơn nên kế toán không xuất hóa đơn cũng không phản ánh khoản tiền đó vào bất cứ sổ sách kế toán nào cả, kể cả sổ tiền gửi ngân hàng.

Bây giờ theo anh chị em nên làm thế nào để hợp lý khoản tiền đó, liệu có phải thay đổi báo cáo tài chính năm 2009 không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn.

Theo quy định tại điểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC thì thời điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.

Đơn vị bạn phát sinh doanh thu vào tháng 11/2009 nhưng không lập hóa đơn, không hạch toán trên sổ sách kế toán, bạn đã vi phạm Điều 7 Nghị định 185/2004/NĐ-CP. Tùy trường hợp cụ thể sau, bạn có có thế thực hiện:

1/-Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra  phát hiện ra, bạn phải chấp hành theo quyết định của cơ quan kiểm tra

2/-Trường hợp đơn vị bạn tự phát hiện ra, cơ quan thuế chưa kiểm tra, quyết toán thuế tại trụ sở đơn vị, bạn được phép kê khai thuế bổ sung số thuế thiếu, đồng thời nộp bổ sung số thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp (nếu phát sinh) theo hướng dẫn tại điểm 5 Mục I Phần B Thông tư  60/2007/TT-BTC

Cụ thể, bạn phải khai bổ sung điều chỉnh lại các tờ khai thuế

-Tờ khai 01/GTKT tháng 11/2009

-Tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN năm 2009

-Báo cáo tài chính 2009

Đồng thời điều chỉnh các sổ sách báo cáo liên quan

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !