Chào anh. Năm 2009 em làm báo cáo quyết toán năm theo NĐ48 trong đó cho phép doanh nghiệp được mở thêm tk cấp 2  của tk 156. Tuy nhiên Chi cục thuế nơi doanh nghiệp em nộp không chấp nhận. Thế có đúng không anh?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Theo điều 23 của Luật kế toán 2003/QH11 quy định tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán như sau :

1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

2. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán.

Bộ tài chính quy định hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ15-2006/QĐ-BTC tài khoản 156 chi tiết 1561; 1562 ; 1567 or QĐ 48-2006/QĐ0BTC tài khoản 156 không chi tiết.

Vậy, Căn cứ theo Luật Kế Toán, căn cứ theo quy định của BTC thì Chi Cục Thuế không chấp nhận là đúng vì DN bạn áp dụng QĐ48 , không fải áp quyết định 15, nhưng bạn lại hạch toán theo QĐ15 là vi phạm Luật kế toán.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !