Cho mình hỏi các mẫu để đăng ký hoá đơn tự in và đặt in!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Cái này bạn lên cơ quan Thuế xin mẫu để đăng ký. Sau đó xin xác nhận đóng dấu của Giám đốc và nộp lại cho cơ quan Thuế.

Gửi tặng bạn: Bản đăng ký sử dụng hóa đơn.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !