Công ty tôi thành lập ngày 27/10/2010 hiện nay chưa phát sinh hoạt động mua bán nào, chúng tôi kinh doanh về lĩnh vực xây dựng vậy thì khi phát sinh doanh thu mới đăng ký mua hoá đơn có được không?

Khi phát sinh thuế GTGT đầu vào công ty mới đến cơ quan thuế kê khai thuế GTGT có được không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn,

Về nội dung câu hỏi của bạn, tôi trả lời như sau:

1. Nội dung sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có thể mua và sử dụng hóa đơn nếu có nhu cầu về sử dụng hóa đơn và đáp ứng các điều kiện quy định. Việc công ty bạn chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn nên việc có mua hóa đơn hay chưa là quyết định của Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tạo lập, quản lý và sử dụng hóa đơn đang sắp có những quy định mới. Bạn có thể tham khảo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư của Bộ Tài chính số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Về nội dung kê khai thuế GTGT, cho dù doanh nghiệp đã phát sinh hay chưa phát sinh thuế GTGT, hàng tháng doanh nghiệp đều phải kê khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế, chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.

Đối với trường hợp Công ty của bạn thì phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cả tháng Mười và tháng Mười một trước ngày 20 tháng Mười một này. Nếu chưa phát sinh thuế GTGT thì các chỉ số bằng không (0).

Trân trọng

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn,

Về nội dung câu hỏi của bạn, tôi trả lời như sau:

1. Nội dung sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có thể mua và sử dụng hóa đơn nếu có nhu cầu về sử dụng hóa đơn và đáp ứng các điều kiện quy định. Việc công ty bạn chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn nên việc có mua hóa đơn hay chưa là quyết định của Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tạo lập, quản lý và sử dụng hóa đơn đang sắp có những quy định mới. Bạn có thể tham khảo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư của Bộ Tài chính số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Về nội dung kê khai thuế GTGT, cho dù doanh nghiệp đã phát sinh hay chưa phát sinh thuế GTGT, hàng tháng doanh nghiệp đều phải kê khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế, chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.

Đối với trường hợp Công ty của bạn thì phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cả tháng Mười và tháng Mười một trước ngày 20 tháng Mười một này. Nếu chưa phát sinh thuế GTGT thì các chỉ số bằng không (0).

Trân trọng

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !