Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu, trong tháng 10 năm 2010, cty có xử lý số hàng thiếu vượt định mức cho các tàu và trừ vào lợi nhuận chưa phân phối, xin cho ý kiến về cách định khoản nghiệp vụ này.

Có thể định khoản thế này?

Nợ TK 4212

Có TK 111

Nợ TK 111

Có TK 131 (chi tiết cho từng tàu)

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Chúng tôi không tư vấn về nghiệp vụ kế toán

Chúc bạn thành công

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !