Đơn vị tôi có mua bằng hiện vật để tài trợ cho y tế, nhưng lại ủy quyền cho Cty con tổ chức đấu thầu, và chuyển tiền cho công ty con thanh toán, để hạch toán khoản chi tài trợ từ này cần phải có những chứng từ gì về phía công ty mẹ.

Xin cho ý kiến.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

TT 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 HD thi hành một số điều luật thuế TNDN số14/2008/QH12 :

IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ

2.22. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế  mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Nếu cty mẹ uỷ quyền cho cty con, thì hồ sơ xác định khoản tài trợ ở trên mang tên cty con với đơn vị nhận tài trợ, cũng như các chứng từ đi kèm.

Ngoài ra, công ty mẹ phải có quyết định tài trợ, uỷ quyền tài trợ giữa cty mẹ với cty con.

Quyết định, biên bản xác nhận tài trợ giữa cty con với đơn vị nhận tài trợ.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !