Chào anh chị !

Xin hỏi trên hỏi đáp có anh chị luật sư nào tư vấn giùm em với, em suốt ngày thấy nhắc tới tư cách pháp nhân mà em không hiểu nó là cái gì ? Yếu tố cấu thành và / hoặc điều kiện gì thì được gọi là có tư cách pháp nhân ạ ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Ba 13, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
4 Câu trả lời

Hình như công ty tư nhân không có tư cách pháp nhân ạ ?

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Hình như công ty tư nhân không có tư cách pháp nhân ạ ?

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Điều 84 luật dân sự quy định một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Ðược thành lập hợp pháp;
  2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
  4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo luật doanh nghiệp thì công ty cổ phần, công ty TNHH , công ty hợp danh là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân còn doanh nghiệp tư nhân thì không có tư cách pháp nhân. Về cơ bản việc có tư cách pháp nhân sẽ tách bạch tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp với pháp nhân là doanh nghiệp đó còn doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân thì không có sự tách bạch này. Vì vậy doanh nghiệp có tư cách pháp nhân chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn còn doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân thì phải chịu trách nhiệm vô hạn. Có nghĩa khi doanh nghiệp phá sản thì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm giới hạn với phần vốn mà mình bỏ vào doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp tư nhân ngoài khoản tiền đầu tư kinh doanh thì chủ sở hữu còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mình có. Doanh nghiệp tư nhân không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp mà chỉ cần đóng thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp đó là một lợi thế nhưng đổi lại thi nhiều rủi ro hơn.

Tùy vào quy mô lớn nhỏ và tính chất riêng của ngành nghề mà bạn chọn những hình thức doanh nghiệp phù hợp.

Chúc vui vẻ !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Thuật ngữ pháp nhân (tổ chức) dùng để phân biệt với thể nhân (con người) thôi. Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của pháp nhân mà luật dành cho pháp nhân. Một tổ chức có tư cách pháp nhân phải đáp ứng điều 84 BLDS:
– Được thành lập hợp pháp;
– Có cơ cấu tổ chức chặc chẽ;
– Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó;
– Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luât một cách độc lập.
Loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp. Vậy, về mặt bản chất doanh nghiệp tư nhân chính là “cá nhân chủ doanh nghiệp”.

Còn công ty hợp danh thì luật vẫn quy định có tư cách pháp nhân (nhưng vấn đề này hiện vẫn còn đang bàn cãi vì CTHD không có tài sản độc lập).

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !