Tôi có câu hỏi về chế độ thai sản theo trường hợp bên dưới, rất mong diễn đàn đưa cho lời khuyên.

Vợ tôi đang mang bầu, dự kiến sinh là tháng 4-2018. Hiện tại vợ tôi không đóng bảo hiểm.

tôi đi làm công ty tư nhân, có hợp đồng chính thức, đã đóng bảo hiểm 4 năm.
Theo như tìm hiều, trong trường hợp vợ tôi không đóng bảo hiểm, thì sẽ nhận 2 tháng lương cơ sở.

Tìm kiếm trên mạng tôi thấy 2 tháng lương cơ sở kia chỉ là mức lương phải đóng bảo hiểm do nhà nước quy định. Nhưng hiện tại tôi đóng bảo hiểm cao hơn rất nhiều. Khoảng 10 triệu

Vậy diễn đàn có thể giải thich giúp tôi là lương cơ sở ở đây là gì trong luật thai sản mới nhât được không ah?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 12, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Hiện nay, người lao động phải đóng 10,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Điều 85 Luật BHXH quy đinh: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là lương tháng của người lao động, bao gồm cả phụ cấp chứ không phải mức đóng tính trên lương cơ sở, nếu bạn là “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn” thì mới đóng dựa trên mức lương cơ sở.

Chế độ thai sản của bạn khi có vợ sinh con và vợ không tham gia BHXH thì mức hưởng bao gồm: 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con và 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Nếu vợ bạn sinh thường thì bạn hưởng 5 ngày, còn phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì hưởng 7 ngày.

Ví dụ: bạn nghỉ 7 ngày: (Lương bình quân đóng BHXH trong 6 tháng trước khi nghỉ (tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3) *7)/ 24.

Lương cơ sở hay chính là mức lương thấp nhất, được áp dụng để tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác theo pháp luật quy định, hiện nay là 1.300.000 đồng.

Trân trọng!

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 12, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !