Xin chào anh chị ! Tôi hiện đang muốn nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về, cụ thể là từ bên Châu Âu về thì phải nghiên cứu các quy định nào trong luật ạ ? Xin cảm ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Thuế nhập khẩu mỹ phẩm căn cứ vào các điều luật sau:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Thông tư số 167/2014/TT-BTC.
Khoản 1 Điều 35 tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT.
Thông tư số 182/2015/TT-BTC.
Thông tư số 201/2015/TT-BTC.
Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 02/11/2010: hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 18, 2017.
Thêm nhận xét

À, anh đừng quên phải công bố lưu hành mỹ phẩm thì mới đủ thủ tục và hồ sơ để nhập khẩu nhé. Hiện tại có rất nhiều đơn vị tư vấn cho anh nếu anh chưa biết công bố ra sao ! Công bố xong mới được nhập khẩu !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 18, 2017.
Thêm nhận xét

bạn có thể tham khảo chương 33 đối với các loại nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, tinh dầu, chất tựa nhựa.Ví dụ nếu nhập nước hoa từ Nhật Bản thì thuế suất 11%, nhập từ Trung Quốc hoặc trong khu vực ASEAN là 0%.

Nếu mỹ phẩm nhập khẩu đủ điều kiện quy định trong thông tư 167/2014/TT-BTC hoặc thông tư 201/2015/TT-BTC thì áp dụng mức thuế theo quy định của Biểu thuế ban hành kèm tương ứng.
Nếu mỹ phẩm nhập khẩu không đáp ứng được 1 trong số các điều kiện quy định tại 2 thông tư nói trên thì áp dụng mức thê theo quy định ở biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư số 182/2015/TT-BTC

Trị giá tính thuế (trị giá hải quan) đối với mỹ phẩm nhập khẩu được quy định tại điều 5 của thông tư 39/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính tới cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên theo quy định tại khoản 2 điều 5.
Giá trị thực tế phải trả xác định bằng việc áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế như sau: Trị giá giao dịch; trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, trị giá giao dịch hàng hóa nhập khẩu tương tự, trị giá khấu trừ, trị giá tính toán, suy luật. Nếu người khai hải quan yêu cầu văn bản thì phương phái trị giá trính toán và khấu trừ hoán đổi cho nhau được.
Theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này, trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau điều chỉnh. Tổng số tiền người mua thanh toán/sẽ thanh toán là giá trị thực tế đã thanh toán/cần thanh toán cho sản phẩm nhập khẩu.
Công thức tính thuế nhập khẩu áp dụng thuế suất theo tỉ lệ %:

Thuế Nhập khẩu = Trị giá tính thuế x Thuế suất thuế nhập khẩu
Thuế Gía trị gia tăng =(Trị giá tính thuế + Thuế NK) x Thuế suất thuế GTGT

Để biết căn cứ cùng phương pháp tính thuế hàng hóa nhập khẩu, bạn có thể tham khảo Mục 4 Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để hiểu rõ hơn.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 18, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !