Rấ khó chịu với mấy công ty có bà sếp mê tín. Cứ mùng một âm là không xuất chi bất kỳ thứ gì. Định đòi nợ lại phải nhích sang hôm sau. Cho hỏi quan niệm ở đâu lại đẻ ra cái thứ ấy ? Vì mìn thường không biết ngày âm lịch !

Mặc định Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2017 trong Đời sống.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Không phải độc một mình chị vướng vào vấn đề đó đâu. Em cũng bực cả mình. Việc thì không trôi mà cứ mê với tín.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 18, 2017.
Thêm nhận xét

Mấy thằng phong thuỷ nó nói láo nhiều người lại tin. Do bọn nó đào tạo ra cái bọn mê tín đấy. Đối tác nước ngoài thì cứ chờ còn doanh nghiệp việt thì cứ viện cớ mùng 1 không xuất chi. Bố khỉ !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 18, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !