Trong chùa mình thấy có bức tượng gầy ơi là gầy, rất gầy thì trong phật giáo, đó là nhân vật nào ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 21, 2017 trong Văn hóa xã hội.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Đó là Tuyết Sơn nhé bạn. Người nhịn ăn nhịn uống hành xác ngẫm sự đời. Sau 7 năm, ngài đã đắc đạo thành tiên ! Tượng dùng để tưởng nhớ ý chí kiên cường của ngài !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 21, 2017.
Thêm nhận xét

Tuyết Sơn là một loại tượng minh họa thời kỳ tu khổ hạnh của đức Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật theo quy mẫu nhất định.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 21, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !