Em thấy ở các chùa chiền hay miếu đình thường thờ thần hộ pháp bên cạnh. Vậy cho em hỏi thần hộ pháp là gì ạ ? Tại người ta hay nói to như hộ pháp 🙂

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 27, 2017 trong Văn hóa xã hội.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

To như hộ pháp là đúng rồi. Hộ pháp là vị thần bảo vệ phật pháp và những người hướng thiện khỏi những thứ xấu xa. Theo ghi chép thì chỉ có một thần hộ pháp. Nhưng chúng ta thường thờ 2 ông hộ pháp với ý nghĩa dăn dạy người đời đừng làm điều ác !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 27, 2017.

Một ông thiện và một ông ác.

lúc Tháng Mười Hai 27, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !