Cho mình hỏi các loài hoa nở vào ban đêm ở nước ta là các loài hoa nào ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 21, 2018 trong Đời sống.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Xin chào bạn !

Hoa quỳnh là hoa nổi tiếng nhất nở vào ban đêm, tiếp theo nữa là hoa Thanh Long và hoa Lay Ơn!

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Hai 25, 2018.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !