Hiện tại rất nhiều người dùng NginX nhưng có nhiều Freelancer dùng OpenLiteSPeed để làm Server Web. Theo các bạn thì dùng OpenLiteSPeed hay NginX thì ngon hơn ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Bảy 13, 2018 trong Máy tính và Internet.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Mình đang dùng NginX và không có ý định đổi ! Bởi NginX đã quá thân thuộc với mình. Bạn có thể chọn cái nào bạn cảm thấy dùng có lợi thì dùng. Hoặc bạn mạnh cái nào cứ dùng cái đó !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 13, 2018.
Thêm nhận xét

Apache chậm rỉ mà vẫn đầy người dùng. Quan trọng là bạn thân thuộc với thằng nào hơn. Với NginX thì cân bằng tải là tuyệt cú mèo. Còn OpenLiteSpeed thì nhanh vô đối thần công ! Bạn dùng thử và tự cảm nhận thôi ! Còn mình thì mình dùng cả hai cho các dự án ! Thấy chẳng vấn đề gì !

Mặc định Đã trả lời lúc Tháng Bảy 13, 2018.
Thêm nhận xét

Mình dùng NginX để cân bằng tải tốt ! CÒn nhiều người dùng OpenLiteSPeed vì nó nhanh và cấu hình cũng khá đơn giản ! Bạn thử cả hai và cho cảm nhận cho anh em đỡ phải test nhá !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 13, 2018.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !