Chào anh chị, bên em vừa cãi nhau nảy lửa quan cảnh ( hay cảnh quan chắc là thế ) với Quang cảnh thì cái nào đúng. Thấy cái nào cũng đúng ý ạ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười 17, 2018 trong Khoa học và Giáo dục.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

“Quang cảnh” mới đúng. “Quang” là chữ này 光, nghĩa gốc là sáng, trong từ “quang cảnh” thì nghĩa giống như “cảnh”, là phong cảnh, cảnh vật.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 17, 2018.
Thêm nhận xét

Người ta hay nghe quan cảnh, nghe có vẻ đúng. Nhưng Quang cảnh thì là đúng tuyệt đối vì trong WikiPedia nêu rõ ràng mà bạn !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Mười 17, 2018.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !