Mời bạn xem tình hình tiền Tết năm 2019 như sau :

https://vnexpress.net/kinh-doanh/khong-in-tien-le-moi-dip-tet-ky-hoi-2019-3864726.html

Sau bài báo này có người phát biểu như sau :

“ Không in thêm bất kỳ một đồng tiền VNĐ nào nữa là đúng rồi.Như thế mới được coi là không lạm phát chứ. Bạn có tin rằng chỗ tôi chỉ cần người nào có tờ 500 VNĐ thôi (chứ không phải là tờ 500.000 VNĐ đâu nhé) cũng đã gọi là người đó có tiền lớn vô hạn rồi sao ?? Bởi vì người đó mà dùng tờ 500 VNĐ đó đi sờ hoặc chà xát vào *** con gái là bị đứa con gái đó nó đánh cho nhẹ thì sứt đầu, mẻ trán; nặng thì mất mạng vì tội trêu gái nên tính mạng hoặc sức khỏe của người đó có thể coi là vô giá nên do đó có thể coi là tờ 500 VNĐ đó đổi được tính mạng hoặc sức khỏe của người đó đấy. Vậy nên tờ 500 VNĐ đã được coi là có giá trị là lớn vô hạn với người đó nói riêng và xã hội nói chung đấy nhé.   

Vậy mọi người không nên coi tiền in ra thêm hàng năm chỉ gây nên lạm phát là con số hữu hạn nhé. Mà tiền in thêm ra đấy đã gây ra con số lạm phát đó là con số lớn vô hạn vì lý do đó đấy ạ.”.

Vậy các bạn nghĩ gì ạ ??

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Một 9, 2019 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !