công bố mỹ phẩm nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

 

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười 2, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu là khá khó khăn đối với các doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh loại mặt hàng này.

bạn có thể tham khảo: https://viettinlaw.com/dang-ky-luu-hanh-my-pham.html

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.

hay ạ

lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét

vâng

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !