Công bố thực phẩm chức năng cần chú ý những gì?

 

Em bé Hỏi lúc Tháng Mười 2, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Công bố thực phẩm chức nằng cần lưu ý rất nhiều: từ việc hồ sơ thủ tục cũng như cơ quan nào thực hiện? rồi bản thân chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh có đảm bảo? cũng như việc quảng cáo,….

các bạn có thể tham khảo ở đây: https://viettinlaw.com/cong-bo-thuc-pham-chuc-nang.html

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.

vâng

lúc Tháng Mười 2, 2019.

bổ ích

lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét

bên em sẽ đọc

 

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !