tự công bố sản phẩm được thực hiện như nào?

 

Em bé Hỏi lúc Tháng Mười 2, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Tự công bố sản phẩm là việc cần thiết để doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường, tự công bố chất lượng sẽ được thực hiện như sau:

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.

cũng không khó khi em đọc bài của bác

lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét

hay

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét

tốt

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 2, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !