Cho em hỏi cơ sở pháp lý quy định về công bố sản phẩm rượu với ạ?

 

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười 7, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Để làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, quý khách hàng cần nắm chắc các thông tin, quy định của pháp luật có liên quan đến việc công bố. Sau khi đã nắm bắt được thông tin, bạn sẽ biết cần chuẩn bị những gì, cách tiến hành như nào để công bố thành công một cách nhanh, đơn giản nhất.

Cơ sở pháp lý

  • Luật số 55/2010/QH12  được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010 – Luật An toàn thực phẩm
  • QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với các sản phẩm là đồ uống có cồn
  • Thông tư số 19/2012/TT-BYT do Bộ y tế ban hành ngày 2012/09/11 – Hướng dẫn công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25/4/2012 – Quy định thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Chi tiết bạn có thể tìm hiểu đầy đủ qua https://viettinlaw.com/cong-bo-hop-quy-san-pham-ruou.html

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 7, 2019.
Thêm nhận xét

cho em hỏi thêm công bố rượu nhập khẩu cũng như vậy ạ

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 7, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !