Các bác cho em hỏi: để đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cà phê cần thực hiện như nào ạ?

 

 

 

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười 8, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Việc công bố sản phẩm cà phê cần khá nhiều các bước khâu nhưng thời gian có hạn do đó cần lưu ý những điều:

Cơ sở công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê.

Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cấu công bố chất lượng của các sản phẩm cà phê trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình cần căn cứ vào những văn bản pháp luật đó là:

  • Luật an toàn thực phẩm số 55/1020/QH12
  • QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
  • Nghị định 15/2018/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Quy trình công bố chất lượng cà phê.

  • Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm
  • Tự công bố sản phẩm cà phê lên các kênh phương tiện truyền thông đại chúng hoặc qua các trang điện tử của mình
  • Soạn thảo hồ sơ, nộp 01 bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.
  • Cơ quan nhà nước tiếp nhận, thẩm định hồ sơ sau đó lưu trữ hồ sơ, đăng tải tên sản phẩm và tên tổ chức cá nhân làm công bố lên trang thông tin điện tử của cơ quan đó.
  • Tổ chức, cá nhân đăng ký công bố tiến hành sản xuất, kinh doanh sản phẩm để tiêu thụ ra thị trường đồng thời chịu trách nhiệm về sự an toàn của sản phẩm đó.

Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm cà phê.

Chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng cà phê phải đáp ứng theo các văn bản pháp luật: Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN  8-2:2011/BYT Quy chuẩn Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY: https://viettinlaw.com/cong-bo-tieu-chuan-chat-luong-ca-phe.html

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 8, 2019.
Thêm nhận xét

Câu trả lời hay cần thiết ạ, like <3

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười 8, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !