Các cao nhân cho em hỏi: Ý nghĩa của số đăng ký thực phẩm chức năng trên giấy công bố?

 

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười 9, 2019 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Ý nghĩa của số đăng ký thực phẩm chức năng

  • Đối với số đăng ký hợp quy được cấp bởi Cục an toàn thực phẩm

Số đăng ký được ghi ký hiệu tương ứng là (số thứ tự)(năm cấp)/ATTP-TNCB

Ví dụ: Số đăng ký công bố là Số 24873/2017/ATTP-TNCB thì chúng ta hiểu: 24873 là số thứ tự, 2017 là năm cấp, ATTP-TNCB tức là An toàn thực phẩm – Tiếp nhận công bố

(số thứ tự)/(năm cấp)/ATTP-XNCB

Ví dụ: Số đăng ký trên giấy là Số 18035/2019/ATTP-TNCB thì 18035 là số thứ tự, 2019 là năm cấp và ATTP-TNCB là An toàn thực phẩm – Tiếp nhận công bố

  • Đối với số đăng ký công bố thực phẩm chức năng do Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố cấp

(số thứ tự)(năm cấp)/YT+Tên viết tắt tỉnh, thành phố-TNCB

và (số thứ tự)(năm cấp)/YT+tên viết tắt tỉnh, thành phố-XNCB

  • Quy ước viết tắt của tên tỉnh, thành phố được quy định như sau:

Ví dụ: Số 30/2018/YTBG-TNCB

30: số thứ tự

2018: năm cấp

YTBG: Y tế Bắc Giang

TNCB: Tiếp nhận công bố

Chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây:

https://viettinlaw.com/dich-vu-cong-bo-pham-chuc-nang.html

Em bé Đã trả lời lúc Tháng Mười 9, 2019.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !