Cho mình hỏi những điểm bất cập trong Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020 và thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Chín 22, 2020 trong Khoa học và Giáo dục.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !