Được trả lời

Xin chào các bạn ! Mình chưa hiểu định nghĩa rõ ràng về văn phòng đại diện của một công ty là gì, chức năng quyền hạn ra sao, các bạn giải thích giúp mình với !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 4, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo uỷ quyền và bảo vệ các quyền và lợi ích đó.

Văn phòng đại diện được lập ra với chức năng sau:

  • Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc;
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới

Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện nên việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh  nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc chỉ với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng và đối tác không thực hiện chức năng kinh doanh, doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn thành lập văn phòng đại diện để tránh việc phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế phức tạp. Ngoài ra, đối với các ngành nghề dịch vụ không thực hiện trực tiếp tại địa chỉ của đơn vị như: du lịch, xây dựng, tư vấn,….thì hình thức thành lập văn phòng đại diện tại các tỉnh khác là một lựa chọn hợp lý.

Cần lưu ý khi tiến hành giao dịch với văn phòng đại diện trong ký kết hợp đồng. Hợp đồng ký kết với văn phòng đại diện là nhân danh cho doanh nghiệp, nên khi thảo luận và tiến hành ký kết hợp đồng với văn phòng đại diện, bên đối tác cần yêu cầu phía văn phòng đại diện xuất trình giấy ủy quyền hợp pháp từ phía doanh nghiệp. Nội dung của giấy ủy quyền này phải liên quan trực tiếp đến hợp đồng ký kết để tránh phát sinh tranh chấp gây thiệt hại về tài chính cũng như uy tín của các bên.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét

Vậy cho em hỏi thêm: Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty khác nhau ở điểm nào ?

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
1. Văn phòng đại diện là nơi mà doanh nghiệp cử người đại diện cho mình ở đó để quảng cáo cho doanh nghiệp, tiếp khách cho doanh nghiệp, hướng dẫn thủ tục để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chứ không được ký hợp đồng và mua bán sản phẩm của doanh nghiệp;
2. Chi nhánh của doanh nghiệp là một bộ phận của doanh nghiệp, ngoài chúc năng như văn phòng đại diện còn có thể được ký hợp đồng kinh tế, được bán, mua sản phẩm , nghĩa là ko khác lắm so với chính doanh nghiệp.
lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !