chung minh rang neu (1-sinA)(1-sinB)=cosA.cosB thi (1+sinA)(1+sinB)=cosA.cosB

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Một 2, 2017 trong Giải trí & Sở thích.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !