Chuyển tiền mặt từ nước ngoài về thông qua dịch vụ giao hàng với số tiền lớn có hợp pháp không? Tiền mặt là tiền đô do một người thân là quân nhân ở hoa kỳ.

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Một 24, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Xin chào bạn ! Tiền có dịch vụ chuyển riêng chứ nó không phải là hàng hóa. Vì thế bạn nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền nhé. Nếu chuyển qua hàng hóa thì không có bất kỳ một đảm bảo nào cho bạn đâu. Ngoài ra nó còn là hành động vận chuyển tiền trái phép nữa đấy ! Bạn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc WU để chuyển tiền nhé !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Mười Một 27, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !