Công ty cổ phần xây dựng (A) thành lập năm 2004 và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2008. Do tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động gây ảnh hưởng kinh tế của Công ty. Năm 2012 Công ty huỷ niêm yết rời sàn giao dịch chứng khoán.

Một Cá nhân B giao dịch trên sàn chứng khoán, đã mua cổ phiếu của Công ty A ở trên với khối lượng gần 5% tổng số cổ phiếu Công ty A phát hành. Công ty A huỷ niêm yết không còn trên sàn giao dịch, Cá nhân B vẫn còn năm giữ cổ phiếu.

Vậy tôi xin hỏi Luật sư khi Công ty A tuyên bố phá sản (với nhiều lý do) trong năm 2013. Cá nhân B nắm cổ phiếu chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 3, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Công ty cổ phần là là loại hình công ty đối vốn cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.

Trong trường hợp của bạn ông A năm 5% giá trị tổng số cổ phiếu công ty A thì khi công ty phá sản A sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ cho công ty trong phạm vi 5% đó.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 3, 2017.
Thêm nhận xét

Bạn lấy 5% nhân với tỷ lệ % cổ phiếu phát hành của Công ty đó thì sẽ ra tỷ lệ sở hữu cổ phần của anh B trong Công ty.

VD công ty phát hành 50% cổ phần ra công chúng thì anh B này sẽ sở hữu tỷ lệ 2,5% cổ phần của Công ty.

Khi phá sản, chia tài sản của Công ty, chia thiếu thì anh này chả làm sao, coi như mất tiền đâu tư ngày xưa mua cổ phiếu. Chia xong mà còn thừa thì anh này được hưởng 2,5 % phần còn thừa đó.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 3, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !