Em mới được ông anh mua cho con Macbook mà không biết cách chụp màn hình để còn viết blog như thế nào. Anh chị chỉ giúp em với !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 14, 2017 trong Máy tính và Internet.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào em ! Em bấm CMD + SHIFT + 3 để chụp toàn bộ màn hình, CMD + SHIFT + 4 để chọn vùng chụp nhé. ẢNh chụp xong sẽ lưu lại tại desktop dưới định dạng PNG ! Câu chuyện nó dễ hơn trên máy Windows nhiều !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Chín 14, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !