Mình có câu hỏi này: Đặt câu hỏi Wh dành cho từ gạch dưới trong câu : “His car is red” Cám ơn nhiều nhé ! ^^

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Chín 15, 2017 trong Khoa học và Giáo dục.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Câu này đơn giản mà: I want to know how red his car is ! hihi ! không biết có đúng không !

 

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Chín 16, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !