Mình muốn mua hosting để làm một số website cá nhân. Nhưng do điều kiện và các website đều mang tính cá nhân. Mình muốn hỏi nên mua hosting gì và dung lượng bao nhiêu là hợp lý ạ.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Tám 24, 2017 trong Máy tính và Internet.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Nếu là cá nhân, để tiết kiệm nhất bạn nên sử dụng các gói thấp nhất của các nhà host, nhà nào cũng được. Khi nào thấy nhu cầu cao hơn thì tăng gói. Đó là cách làm tiết kiệm nhất nhé bạn !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Tám 24, 2017.
Thêm nhận xét

Nhà host nào cũng có gói thấp nhất để bạn lựa chọn. ta có thể nâng cấp tùy theo nhu cầu của các bạn nhé !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Tám 28, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !