Được trả lời

Ai biết có thể giúp mình đc ko?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 3, 2017 trong Máy tính và Internet.

Thông thường, mạng hỏi đáp sẽ không giúp đỡ bất kỳ bạn nào làm bài tập ! Đây sẽ là lần cảnh cáo đầu tiên !

lúc Tháng Mười Hai 4, 2017.

Cảm ơn bạn

lúc Tháng Mười Hai 5, 2017.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

  1. Xem thông tin về các tệp và thư mục
  2. Tạo mới
  3. Xóa
  4. Đổi tên
  5. Sao chép
  6. Di chuyển

Chúng ta cẩn các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 4, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !