Xin chào cả nhà, mình xin phép dấu tên, thấy ba mẹ đi xem về bảo mình năm nay bị sao Thái Bạch chiếu mạng, cần phải dâng sao giải hạn sớm và ra đường cẩn thận. Vậy sao Thái Bạch là cái gì vậy ? Chúng có thực sự mạng điềm xui xẻo cho mình hay không ? Giúp mình với !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Tám 28, 2017 trong Văn hóa xã hội.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Một cách tính tuổi sao Thái Bạch của nam giới lấy mốc 49 tuổi. Nam giới cứ 49 tuổi đương nhiên là sao Thái Bạch chiếu. Đây cũng là “năm tuổi” người Việt thường nhắc đến qua câu “49 chưa qua, 53 đã tới”, ý nói chỉ điềm xấu về sức khỏe, có thể tử vong.

Nam giới lấy mốc 49 tuổi rồi cộng trừ 9 (tương đương 9 vì sao), đó là những năm Thái Bạch quay lại một lần. Ví dụ như tuổi 40, 31, 22, 58, 67, 76… Nữ giới lấy mốc 53 tuổi cộng trừ 9 (tương đương 9 vì sao), đó là những năm tuổi 44, 35, 26, 62, 71…

Sao Thái Bạch là sao hạn xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Trong tất cả các sao thì sao Thái Bạch là sao xấu nhất trong tất thảy các loại sao xấu !

Tuy nhiên bạn cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Các thuật chiêm tinh tú thường để tham khảo chứ không ai chứng minh chúng đúng hay sai !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Tám 28, 2017.
Thêm nhận xét

Các tuổi sau đây bị sao Thái Bạch xấu xí chiếu nhé !

Nam giới tuổi: 04-13-22-31-40-49-58-67-76-85
Nữ giới tuổi: 08-17-26-35-44-53-62-71-80-89

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Tám 28, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !