Tôi có một câu hỏi thắc mắc muốn được giải đáp hộ là tại sao địa chỉ IP của Localhost lại là 127.0.0.1. Và 127 có ý nghĩa gì? 0.0.1 có ý nghĩa gì?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 21, 2017 trong Máy tính và Internet.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Mình xin trả lời như sau:

127 là số hiệu mạng cuối cùng (network number) trong lớp mạng A có Subnet Mask 255.0.0.0. Địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ chuyển nhượng đầu tiên trong subnet. Địa chỉ 127.0.0.0 không được sử dụng bởi đây là địa chỉ của mạng dây.

Tuy nhiên khi sử dụng bất kỳ địa chỉ IP khác để Host portion hoạt động tốt hơn bạn nên chuyển đổi lại sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1. Bạn có thể thử bằng cách ping địa chỉ 127.0.0.1 nếu muốn.

Chúc bạn thành công !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Chín 21, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !