Xin chào anh chị ! Em vẫn chưa hiểu tại sao sĩ quan không được thành lập doanh nghiệp như một người dân bình thường ? Có gì khác biệt ở đây ạ ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 6, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp thì các đối tượng sau đây không được thành lập, quản lý doanh nghiệp:

  1. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
  4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  5. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  6. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh.

Như vậy bạn không được thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp nhé, trường hợp bạn góp vốn kinh doanh thì được !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét

Đơn giản là sĩ quan thì phải bảo vệ tổ quốc, chăm lo cho quốc phòng, thành lập doanh nghiệp sẽ làm xao nhãng vai trò thiêng liêng của mình với đất nước. Tốt nhất là không nên tham gia làm kinh tế bạn à !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét

Một là do luật doanh nghiệp quy định như vậy rồi, họ đã tính toán và bạn không thể làm khác được. hai là với vai trò thiêng liêng của mình, các anh chiến sĩ làm việc trong quốc phòng thì sao cần phải lập doanh nghiệp bon chen làm chi ? hãy tập chung vào việc bảo vệ đất nước thì tốt hơn ý !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !