Xin chào anh chị ! Em thấy có nhiều tập đoàn lớn như Vinamilk hay “công ty cổ phần tập đoàn” rất nhiều. Vậy cho em hỏi tập đoàn là gì và chúng có mối liên hệ gì với công ty cổ phần hay không ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 4, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Tập đoàn là một công ty và vì vậy là một pháp nhân. Nói tới tập đoàn có nghĩa một nhóm công ty (thường là các công ty cổ phần) được tổ chức phân cấp theo quyền sở hữu và quyền kiểm soát. Trong tài liệu này, một tập đoàn là một nhóm công ty trong đó có một số công ty quản lý hay còn gọi là công ty mẹ và các công ty con.

Tập đoàn có thể được tổ chức xoay quanh một loại hình hoạt động hoặc có thể tiến hành nhiều hoạt động khác nhau. Các tập đoàn có thể thuộc khu vực Nhà nước hoặc tư nhân.

“Công ty cổ phần tập đoàn” là khe hở, tạo sự hiểu lầm, công ty cổ phần có tên “tập đoàn” thôi bạn !

Còn mối liên hệ giữa chúng thì có đấy bạn.  Tập đoàn là nhóm công ty thường là công ty cổ phần như định nghĩa bên trên !

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét

Theo Viện nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung ương CIEM thì: “Khái niệm tập đoàn kinh tế được hiểu là một tổ hợp lớn các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trong một hay nhiều ngành khác nhau, có quan hệ về vốn, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu và các liên kết khác xuất phát từ lợi ích của các bên tham gia. Trong mô hình này, “công ty mẹ” nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của “công ty con” về tài chính và chiến lược phát triển.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét

Dựa trên cơ sở pháp lý hiện nay, cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh đưa ra phương án quy định điều kiện sử dụng từ “tập đoàn”. Cụ thể là DN không phải siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa và phải được tổ chức dưới hình thức nhóm công ty.

Một phương án khác mà cục đưa ra là DN phải có vốn trên 500 tỉ đồng và có góp vốn ít nhất tại hai công ty với tỉ lệ góp vốn chiếm trên 50% vốn điều lệ của các công ty đó.

Chúc bạn thành công !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !