Trong các loại hình doanh nghiệp thì em thấy có mấy loại trách nhiệm hữu hạn. Vậy trách nhiệm hữu hạn là gì ạ ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 3, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Trong các loại hình doanh nghiệp thì Trách nhiệm hữu hạn là loại hình rất phổ biến ! Chúng chỉ cần được hiểu đơn giản như sau:

Theo mục b khoản 1 điều 38 luật doanh nghiệp nước Việt Nam thì:

Công ty TNHH có Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Còn công ty TNVH là công ty mà thành viên phải chiụ trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bao gồm phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp và tài sản riêng của mình

Ví dụ: Công ty TNHH A có số vốn cam kết là 5 tỷ, này công ty làm ăn thua lỗ 7 tỷ. Thì công ty chỉ chịu trách nhiệm trông mức 5tyr. Tức là công ty chỉ cần trả đủ 5 tỷ, còn 2 tỷ kia công ty không có trách nhiệm phải trả.

Công ty TNVH B có số vốn đã cam kết là 5 tỷ, này công ty làm ăn thau lỗ 7 tỷ, thì ngoài số tiền 5 tỷ kia, công ty còn phải tìm tài sản khác bù sao sao cho đủ 7 tỷ, ví dụ như ôtô, nhà,…

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 3, 2017.
Thêm nhận xét

Trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn là đều nhắc tới sự dàng buộc của pháp nhân với công việc mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm và trong vòng kiểm soát của pháp nhân.

Trách nhiệm hữu hạn ( ví dụ công ty tnhh abc ) là trách nhiệm của người góp vốn hoặc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp với công việc mà họ phải chịu trách nhiệm nhưng nằm trong số vốn mà họ bỏ qua, khi trách nhiệm vượt số vốn bỏ ra thì không phải chịu trách nhiệm.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 3, 2017.
Thêm nhận xét

Khi ký kết hợp đồng với công ty TNHH chúng ta nên tham khảo qua giấy phép đăng ký kinh doanh của họ để không ký vượt mức họ chịu trách nhiệm nhé !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 3, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !