Được trả lời

Xin chào anh chị trên hỏi đáp. Anh chị cho em hỏi trách nhiệm vô hạn là gì ? Chúng khác gì với trách nhiệm hữu hạn ạ ?

Cảm ơn anh chị !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 6, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Trong Luật doanh nghiệp không có khái niệm “Công ty trách nhiệm vô hạn”.

Trong luật DN quy định các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và các loại hình DN chịu trách nhiệm vô hạn.

Trách nhiệm hữu hạn có nghĩa là chỉ chịu trách nhiệm có giới hạn trong phạm vi số vốn đã đăng ký , gồm các loại hình : Công ty trách nhiệm hữu hạn ( một thành viên và hai thành viên trở lên), Công ty cổ phần và Công ty hợp danh (đối với các thành viên góp vốn ).

Trách nhiệm vô hạn có nghĩa là phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của doanh nghiệp, gồm các loại hình: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh ( đối với các thành viên hợp danh ).

Riêng trong Công ty hợp danh có hai loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn; Mỗi loại thành viên chịu trách nhiệm khác nhau ( như trên).

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét

Xin trả lời bạn như sau:

Trách nhiệm vô hạn là trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình, kể cả những tài sản không được huy động vào kinh doanh thông qua doanh nghiệp.

Ví dụ về trách nhiệm vô hạn: Công ty tư nhân là một loại hình doanh nghiệp trong đó chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi hoạt động của công ty !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 6, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !